ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η πρώτη προσέγγιση του γονέα προς τον θεραπευτή, περιέχει πάντα ένα αίτημα αξιολόγησης. Η συνήθης αιτία παραπομπής είναι η ομιλία και συγκεκριμένα η άρθρωση. Η αξιολόγηση που ακολουθεί, διαμορφώνεται βάσει αιτήματος του γονέα, όμως ο θεραπευτής ελέγχει όλους τους τομείς λόγου, ομιλίας κι επικοινωνίας του παιδιού. Πολλές φορές, κατά τη λήψη ιστορικού, διαμορφώνεται κι επιπλέον αίτημα, που αφορά άλλον τομέα δεξιοτήτων όπως είναι πχ η σίτιση του παιδιού. Παρακάτω ακολουθεί ένας συνοπτικός πίνακας διαδικασίας λογοθεραπευτικής αξιολόγησης που αφορά μόνο την άρθρωση και τη φωνολογία.

ΣτάδιαΔιαδικασία
Στοματοκινητικός έλεγχοςΑξιολογούμε τις δομές του μηχανισμού ομιλίας ως προς την ανατομική κατασκευή, την κινητικότητα, τη διαδοχοκίνησή τους.
Δοκιμασίες φωνολογίας κι άρθρωσηςΧορηγούμε δοκιμασίες άρθρωσης και φωνολογίας οι οποίες περιέχουν κυρίως κατονομασία εικόνων και γίνεται καταγραφή των λανθασμένων παραγωγών του παιδιού.
Λήψη αυθόρμητου γλωσσικού δείγματος
παιδιού
Αναλύουμε το φωνητικό ρεπερτόριο του παιδιού και γίνεται φωνημική καταγραφή και καταγραφή φωνολογικών διεργασιών.
Εκτίμηση καταληπτότητας ομιλίαςΣυγκρίνεται ο αριθμός λέξεων που γίνεται καταληπτός από τον ακροατή, με τον συνολικό αριθμό λέξεων που παράγει το παιδί.
Εξέταση ταχύτητας ομιλίας κι αντήχησηςΓια την ταχύτητα, υπολογίζουμε τον αριθμό λέξεων που παράγει το παιδί ανά λεπτό, σε συγκεκριμένο δείγμα ομιλίας. Η αντήχηση ελέγχεται μέσω αυθόρμητου λόγου, καθώς και με δομημένες δοκιμασίες.
Ανάλυση παρατηρήσεων από το ιατρικό κι
αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού.
Αναλύουμε όλες τις παρατηρήσεις και τις συνδυάζουμε με τα αποτελέσματα της αξιολόγησής μας.
Διαγνωστικά αποτελέσματαΠροσδιορίζουμε τη διαταραχή ομιλίας και προτείνουμε κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα για το παιδί.
Οκαλίδου, Α., (2008)

Βιβλιογραφία

  1. Οκαλίδου, Α., (2008). Ομιλία: Ανάπτυξη και διαταραχές τεμαχιακής δομής. Στο: Νικολόπουλος, Δ., (επιμέλεια). Γλωσσική ανάπτυξη και διαταραχές. Τόπος
  2. Καμπανάρου,Μ., Διαγνωστικά θέματα λογοθεραπείας. Έλλην.2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *