Λογοθεραπειες Παιδιων

Η Λογοθεραπεία ασχολείται με τις διαταραχές:

 • Λόγου (προφορικού και μη)
 • Ομιλίας
 • Επικοινωνίας
 • Φωνής
 • Σίτισης και κατάποσης

Η λογοθεραπεία παιδιών αφορά σε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε παιδιά
με τις ακόλουθες διαταραχές:

 • Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας
  • Αρθρωτικές διαταραχές
  • Φωνολογικές διαταραχές
  • Δυσαρθρία
  • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
 • Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
  • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
  • Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση
  • Βαρηκοΐα – κώφωση
  • Διαταραχές χρήσης της γλώσσας – Πραγματολογικές Διαταραχές
   (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή)
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα

Πηγή: selle.gr/logotherapeia.php

Διαδικασία

Αρχικά γίνεται λήψη αναλυτικού ιατρικού κι αναπτυξακού ιστορικού του παιδιού
και πραγματοποιείται μια αναλυτική αξιολόγηση του παιδιού και καταγραφή των τομέων στους οποίους πιθανόν υπολείπεται.
Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση των γονέων και πρόταση θεραπευτικού πλάνου.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται κατ’ οίκον.