Λογοθεραπειες Ενηλικων

Η Λογοθεραπεία ασχολείται με τις διαταραχές:

  • Λόγου (προφορικού και μη)
  • Ομιλίας
  • Επικοινωνίας
  • Φωνής
  • Σίτισης και κατάποσης

Η λογοθεραπεία ενηλίκων αφορά σε εξειδικευμένες υπηρεσίες
σε ενηλίκους με τις ακόλουθες διαταραχές:

  • Διαταραχές ομιλίας (δυσαρθρία, δυσπραξία, διαταραχές ροής)
  • Γλωσσικές διαταραχές (αφασία)
  • Διαταραχές φωνής (δυσφωνία)

Διαδικασία

Στο πρώτο ραντεβού, πραγματοποιείται λήψη ιστορικού κι αξιολόγηση.
Στη συνέχεια, προτείνεται θεραπευτικό πλάνο και εξατομικεύμενο πρόγραμμα θεραπείας,
ανάλογα με τις ανάγκες και το αίτημα του ασθενούς.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται κατ’ οίκον.